Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej gbpborowa.naszabiblioteka.com.

Data publikacji strony internetowej:  2021-01-25.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym. a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 17 581 52 80 oraz mailowo gbp@borowa.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać do Justyna Korzeń-Domiter.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej, 39-305 Borowa 307

 1. Do budynku prowadzi wejście  zawierające przeszkody (schody) dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Możliwa jest usługa „Książki na telefon” dla osób niepełnosprawnych, pod numerem telefonu 175815280.
 4. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 7. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Filia w Glinach Małych (budynek Społecznej Szkoły Podstawowej)

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Do pomieszczenia bibliotecznego prowadzi wejście zawierające przeszkody (schodki).
 3. Obok budynku jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 4. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Górkach (budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej)

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na parterze.
 3. Obok budynku jest parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 4. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Sadkowej Górze (budynek byłej szkoły, obecnie DDS)

 1. Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na parterze.
 2. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Obok budynku jest parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 4. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI