Z historii biblioteki

  

   Nieistniejący już budynek Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Borowej - źródło "Kronika Biblioteki".

   

    Gromadzka Biblioteka Publiczna w Borowej została założona w styczniu 1948 roku. Lokal biblioteki mieścił się w domu prywatnym Stefani Zgórskiej. W latach pięćdziesiątych lokal biblioteki był w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Był bardzo ciasny i ciemny; chcąc iść do biblioteki czytelnicy musieli przechodzić przez biuro referenta skupu.   W 1961 roku bibliotekę przeniesiono znowu do prywatnego domu Władysława Anuszewskiego. Dopiero w 1970 roku biblioteka przenosi się do lokalu  po Ośrodku Zdrowia. Teraz biblioteka ma osobną wypożyczalnię i czytelnię o ogólnej powierzchni 44m2 . W 1984 r otwarto nowy Dom Kultury i Strażaka w Borowej, w którym biblioteka otrzymała 5 pomieszczeń na pierwszym piętrze: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci czytelnia, dział gromadzenia i opracowania zbiorów , magazyn. W 1995 roku nastąpiły przenosiny na drugie piętro, gdzie znajduje się obecnie.

    Pierwszym pracownikiem a zarazem kierownikiem biblioteki była Maria Działowska. Funkcję tę pełniła w latach 1948 – 1952. Następnym kierownikiem był Jan Jędrzejowski, potem, w latach 1953 – 1960 Maria Gaździak. Od lipca 1960 roku bibliotekę prowadziła Urszula Ćwięka. W 1995 roku dyrektorem biblioteki została Maria Sroka a w 2018 funkcję tę objęła obecna dyrektor Justyna  Korzeń-Domiter.

    Od 1982 roku w bibliotece pracują 2 bibliotekarki; najpierw na 1,5 etatu, potem 1,75 a jeszcze później już są trzy panie - 2,5 etatu. Niestety od lat dziewięćdziesiątych następowało coraz większe ograniczanie etatów. Obecnie jest zatrudnionych pięć pracowników bibliotecznych (3,0 etatu).

    Księgozbiór  biblioteki na początku był skromny. W latach sześćdziesiątych uporządkowano zaniedbany księgozbiór, upomniano się o zaległości u czytelników, utworzono profesjonalny katalog. W końcu 1960 roku księgozbiór liczył 4504 woluminy.

    Nie ma danych ilu było czytelników w pierwszych latach działalności, ale pod koniec 1960 roku było ich 561. Wypożyczyli oni 5138 książek. Z każdym rokiem rósł księgozbiór oraz liczba czytelników i wypożyczeń.

    Początkami sieci bibliotecznej było utworzenie punktów bibliotecznych w Pławie, Orłowie, Sadkowej Górze, Glinach Małych, Glinach Wielkich Surowej i Gizowej. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna swoim zasięgiem obejmuje oprócz biblioteki gminnej w Borowej jeszcze 3 filie biblioteczne; w Glinach Małych, w Sadkowej Górze i Górkach.

    Od pierwszych dni działalności biblioteka była ważnym ośrodkiem kultury we wsi. Przez dziesięciolecia, choć w bardzo skromnych  warunkach lokalowych i pracowniczych  biblioteka gromadziła zarówno dzieci jak i dorosłych na licznych uroczystościach i imprezach czytelniczo-kulturalnych. Dla dzieci czytano i wyświetlano na projektorze bajki, były organizowane recytacje wierszy, inscenizacje, zgaduj zgadule. Dla dorosłych były odczyty, imprezy z okazji Dnia Kobiet, konferencje czytelnicze, zabawy choinkowe. Biblioteka czynnie współpracowała ze Szkołą Podstawową, Ochotniczą Strażą Pożarną i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borowej.